AVG


Algemene verordening gegevensbescherming* Niet in opdracht gemaakt portret (heeft betrekking op evenementen) 

Een niet in opdracht gemaakt portret zijn dus alle portretten waarbij het portret niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt. Het zijn bijvoorbeeld portretten waarvoor je wel toestemming hebt gekregen, maar waarvoor je geen opdracht had. Uiteraard vallen straatfoto’s hieronder, maar bijvoorbeeld ook foto’s gemaakt tijdens congressen, festivals, evenementen of foto’s van de gasten van het bruidspaar of foto’s van leerlingen in opdracht van de school.

 

Als het portret niet in opdracht is gemaakt, mag je het meestal publiceren, zonder toestemming, tenzij de geportretteerde een redelijk belang heeft dat zich tegen openbaarmaking verzet. Voor dat ‘redelijk belang’ zijn helaas geen duidelijke richtlijnen te geven. Het is namelijk altijd een afweging tussen het privacyrecht en portretrecht van de geportretteerde en jouw auteursrecht of jouw recht op vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld.

 

Als het gaat om naakt of erotiek, is er natuurlijk al snel sprake van zo’n redelijk belang. Niet iedereen wil herkenbaar naakt ergens op een website verschijnen. Als iemand niet hoefde te verwachten dat er op die plek of in die situatie foto’s gemaakt zouden worden, hebben ze al snel een redelijk belang. Wanneer iemand zich tijdens een evenement even in een hoekje schuil houdt, hoeft die persoon er niet op te rekenen dat er daar foto’s van hem gemaakt worden. Zorg ook dat je de context niet verandert.

 

Grappige onderschriften zijn voor je lezers natuurlijk heel leuk, maar als deze de context van de foto opeens veranderen, kan dat ook zorgen voor een redelijk belang van de geportretteerde. Ook als het onschuldige foto’s zijn. Deze worden over het algemeen gewoon gepubliceerd.

 

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Naam, adres, postcode en/of woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

 

Met welk doel gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een bestelling of een vraag over een gemaakte foto in uw opdracht.
  • En voor intern gebruik.

 

Bewaartermijn?

Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te bestellen, bewaren wij uw gegevens en de fotobestanden voor een periode van maximaal 5 jaar of voor zover er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren en beschikbaar te houden.

 

Uw rechten?

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

 

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.

 

U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via marco@mmrb.nl